سبدخرید

رویدادها

سیاحت در پارک

تهران - منطقه 16
9:00 تا 17:00
1395/01/01

ورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

ادامه مطلب

میزگرد هنری

تهران - منطقه 16
9:00 تا 17:00
1395/02/09

میزگرد هنری در واقع یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

ادامه مطلب

نقاشی با آبرنگ

تهران - منطقه 16
14:00 تا 17:00
1395/01/01

نقاشی اب رنگ یک متن بی استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

ادامه مطلب

تمرین ورزش

تهران - منطقه 16
9:00 تا 17:00
1395/01/01

ورزش در مدرسه یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

ادامه مطلب

صنایع دستی

تهران - منطقه 16
9:00 تا 17:00
1397/01/01

متن آزمایش هست برای بازدید صنایع دستی

ادامه مطلب

نوروز

تهران - منطقه 16
9:00 تا 17:00
1397/01/01

با آغاز سال جدید هر سال در مدارس جشن با شکوهی جهت برگزاری ایین باستانی گرد هم میاییم در کنار خانواده و اولیایی مدرسه

ادامه مطلب

مدرسه ابتدایی راه آسمان

واقع در تهران منطقه نازی اباد

        

آخرین دیدگاه ها

تماس با ما